پشتیبانی و دانلود ها

دریافت اپلیکیشن های موبایل سامانه هوشمند مدیریت دام و دامداری دامبان.

 

s f

اطلاعات تماس
ایران - شیراز، پارک علم و فناوری قارس
ساختمان پاسارگاد واحد 1131
damban@kashef-co.ir
7136240528 98+
ما را دنبال کنید
u

اطلاعات تماس

شیراز - پارک علم و فناوری فارس - ساختمان پاسارگاد - واحد ۱۱۳۱
...............................................................................................................
شماره تماس : ۰۷۱۳۶۲۴۰۵۲۸
...............................................................................................................
شماره همراه : ۰۹۱۷۱۸۷۶۶۲۱

با ما در تماس باشید